Current Location: English» Organization» College Committee»

Safety Management Committee

Team leaderDemin Zhou, Ping Xu 

Deputy team leader: Minjie Guo, Xinshan Ye

MembersSuwei Dong, Baodi Gou, Ning Jiao, Yan Niu, Yong Jiang, Yingtao Zhang, Yiguang Wang, Wenbing Dai,

Zhuo Huang, Siwang Yu, Shuxiang Song

SecretaryXiaoyan Ma